4 5 6 7 8 9
Zadania i ich rozwiązania:


Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Tadeusza Pszczołowskiego. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

Rozwiązanie:
Z tekstu można wywnioskować, że przekonywanie służy wyłącznie dobrej sprawie....
Pokaż więcej...

Egzamin maturalny Język polski. Poziom podstawowy 2020. rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

CKE

Rodzaj książki

Arkusz