83 84 85 88 90 91 96 97 98 100 101 102 103

Przypomnij sobie pieśń Jana Kochanowskiego [Czego chcesz od nas, Panie…] i poszukaj nawiązań do niej w utworze Sim city Pawła Lekszyckiego. 

Rozwiązanie: