77 78 79 80 83 84 85 90 91 92 96 97 98

Na podstawie przeczytanego fragmentu określ rodzaj narracji. 

Rozwiązanie: