33 35 36 37 38 39 42 43 45 46 48 49 50 51 52 54 55

Porozmawiajcie o tym, jak w wierszu Czesława Miłosza została ukazana Europa. 

a) Ustalcie, z jakiej perspektywy patrzy na Europę osoba mówiąca. 

b) Wskażcie odpowiednie fragmenty utworu i nazwijcie zastosowane środki stylistyczne. Znajdźcie obrazy poetyckie, które mogą być odbierane różnymi zmysłami. 

Rozwiązanie: