102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 115 116 118 120 121 122 123 124

Rozważcie, czy o domu Misi i Pawła można mówić jako o archetypie domu.

a) Weźcie pod uwagę konstrukcję budynku, ważne miejsca i ich funkcje. Porównajcie ze swoimi wnioskami z zadania wstępnego.

b) Objaśnijcie, jaką funkcję może pełnić wprowadzenie w utworze Olgi Tokarczuk motywu biblijnego ogrodu.

Rozwiązanie: