96 97 98 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 115 116

Rozpoznaj autorów i tytuły dzieł, których fragmenty zamieszczono poniżej.

Rozwiązanie: