7 11 16 19 20 21

Na podstawie tekstu wymień przykłady wpływu kultury śródziemnomorskiej na kulturę europejską.

Rozwiązanie: