213 214 215 217 222 223 226 227 231 232 233 234 235

Objaśnij, na czym polega alegoryczny charakter bajki Ignacego Krasickiego Lew pokorny. W tym celu wykonaj zadania. 

a) Zapisz po dwie cechy charakteryzujące każdego z bohaterów.

b) Wskaż morał bajki i w 2-3 zdaniach objaśnij jego wymowę.

Rozwiązanie: