130 131 133 137 138 142

Jakie korzyści płynęły z upowszechniania umiejętności czytania w XIX w.? 

Rozwiązanie: