126 127 130 131 133 138 139 142 145 147 148

Jakie były przyczyny zróżnicowania malarstwa pod koniec XIX w.? 

Rozwiązanie: