126 127 130 131 133 138 139 142

Jakie były przyczyny zróżnicowania malarstwa pod koniec XIX w.? 

Rozwiązanie: