219 220 221 223

a) Określ ile cząsteczek ATP powstanie w cyklu Krebsa, do którego wejdą wszystkie cząsteczki acetylo-CoA powstałe w wyniku rozpadu jednej cząsteczki kwasu stearynowego. 

b) Określ, czy kwas starynowy ma w temperaturze pokojowej konsystencję stałą czy ciekłą. Odpowiedź uzasadnij

c) podaj nazwę substancji, która oprócz kwasów tłuszczowych jest podstawowym składnikiem tłuszczów  właściwych. 

Rozwiązanie:
a)Z jednej cząsteczki acetylo-CoA powstaje 10 cząsteczek ATP. Kwas stearynowy posiada 18 atomów węgla w cząsteczce. b)Kwas stearynowy występuje w postaci estru z gliceryną w tłuszczach zwierzęcych. c)Tłuszcze właściwe to estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych.
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

a) Określ ile cząsteczek ATP powstanie w cyklu Krebsa, do którego wejdą wszystkie cząsteczki acetylo-CoA powstałe w wyniku rozpadu jednej cząsteczki kwasu stearynowego. 

b) Określ, czy kwas starynowy ma w temperaturze pokojowej konsystencję stałą czy ciekłą. Odpowiedź uzasadnij

c) podaj nazwę substancji, która oprócz kwasów tłuszczowych jest podstawowym składnikiem tłuszczów  właściwych. 

jest zadaniem numer 46844 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony, która została wydana w roku 2019.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu