140 144 145 151 158 159

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 

Rozwiązanie: