2 3 4 6 8 9 10 11

Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. 

Rozwiązanie:
W tekście Lee wymienia domy, które będą rywalizować ze sobą...
Pokaż więcej...