2 3 5 6 8 9 10 11

Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (A–F) do każdej części tekstu (4.1.–4.4.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu. 

Rozwiązanie:
W tekście mowa jest o mężczyźnie, który o wschodzie słońca...
Pokaż więcej...