73 74 75 76 82 84 90 91 92 93

W pewnym batalionie jest 672 żołnierzy. Czy można ich ustawić:

a) trójkami

b) czwórkami

c) piątkami

d) w szeregach po 9 osób

e) w szeregach po 10 osób

f) w oddziałach po 25 osób

Jeśli nie - napisz ile osób  będzie w ostatniej, niepełnej grupie.

Rozwiązanie: