33 34 35 41 42 44 45 48 49 50 54

Które z podanych działań mają wynik dodatni?

A. (–4)^6

B. (–3) · (–7) : (–2) · (–5) 

C.(-5):(-8)

D. –17 – (–24)
 

Rozwiązanie: