73 74 75 76 82 84 90 91 92 93

Wyznacz NWD i NWW podanych liczb.

a) 12 i 30

b0 60 i 90

c) 15 i 40

d) 18 i 49

e) 28 i 360

f) 385 i 1050

Rozwiązanie: