12 13 16 17 20
Zadania i ich rozwiązania:


Czym są zajęte przedstawione osoby? Co je łączy? Co można wyczytać z wyrazu twarzy i oczu namalowanych postaci?

Rozwiązanie:
Osoby przedstawione na ilustracji są zajęte czytaniem komiksów, łączy je...
Pokaż więcej...

Nowe Słowa na start! 6 rozwiązania

Podręcznik do języka polskiego Nowe słowa na strat 6 jest doskonałą pomocą dla każdego szóstoklasisty. W okresie szkolnym, szczególnie w trakcie nauki w szkole podstawowej możliwe są trudności ucznia w prawidłowym mówieniu, czytaniu i pisaniu. Jest to spowodowane tym, że uczeń nie wie jeszcze w pełni jak się składnie wypowiadać, jak prawidłowo budować zdania, a także jak czytać ze zrozumieniem. Podręcznik Nowe słowa na start 6 porusza te wszystkie kwestie w sposób zrozumiały dla ucznia. Uczeń mający trudności w tworzeniu prawidłowych wypowiedzi nie jest niestety wcale zjawiskiem rzadkim. Niedbałość w mówieniu, może być przeszkodą w otrzymaniu dobrej oceny także z innych przedmiotów, nie tylko z języka polskiego. Właśnie dlatego każdy uczeń powinien zadbać o to, by możliwie jak najbardziej przyłożyć się do nauki języka polskiego. Umiejętności o których mowa, na pewno przydadzą mu się w życiu.

 

Uczeń mający trudności z prawidłowym ułożeniem zdania, może nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo kłopotliwe może się to stać w przyszłości. Zazwyczaj to szkoła średnia jest takim sprawdzianem tego co uczeń wyniósł ze szkoły podstawowej. Umiejętność składnego ułożenia zdania, a także umiejętność sensownej argumentacji, obrony własnego zdania, dyskusji, to tylko niektóre z umiejętności, nad którymi pracuje się na lekcjach języka polskiego. 

 

Podręcznik Nowe słowa na start 6 jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczyciela i zbiorem konkretnych informacji dla ucznia, ułożony w przystępny dla ucznia sposób. Jeśli uczeń odczuwa, że jego problemy z nauką języka polskiego sprawiają mu tak duże trudności, że nie jest w stanie sam sobie z nimi poradzić, powinien jak najszybciej poradzić się, poprosić o pomoc nauczyciela przedmiotu, lub też zastanowić się nad możliwością wzięcia korepetycji z języka polskiego. Dzięki dodatkowej pomocy uczeń zyska więcej pewności siebie i motywacji do opanowania większej ilości materiału. Dużym utrudnieniem dla ucznia, jest to, że zakres przedmiotowy języka polskiego jest dość duży. Składają się nań nie tylko gramatyka języka polskiego, ale np. ogromny zasób twórczości literackiej naszego kraju. 

Utwory znajdujące się w podstawie programowej oraz będące w kanonie lektur są tak liczne, że w momencie pojawienia się zaległości, najrozsądniejszym wyjściem dla ucznia jest jak najszybsze ich nadrobienie. Nagromadzenie zaległego materiału sprawi, że motywacja ucznia będzie dużo mniejsza, a możliwość porażki przy poprawieniu oceny może go przestraszyć. Nie należy w takiej sytuacji zostawiać ucznia samego z tym problemem, szczególnie jeśli uczeń nie ma wsparcia u bliskich. W takim przypadku nauczyciel powinien postarać się, by uczeń zaufał mu i pozwolił sobie pomóc. Wsparcie nauczyciela, którego wielu uczniów stereotypowo już z góry traktuje jak wroga, może mieć dla ucznia niebagatelne znaczenie. W sytuacji, gdy uczeń zostaje sam ze swoimi problemami z nauką, nierzadko to nauczyciel okazuje się być jedyną osobą, której zależy na jego postępach w nauce. 

Nauczyciel chcący dobra swoich uczniów, powinien wzbudzić w nich chęci i sympatie do nauki języka polskiego. Podręcznik do języka polskiego Nowe słowo na start 6 może się okazać w tym przypadku nieocenioną pomocą. Dzięki atrakcyjnej szacie graficznej, kolorowym zabawnym ilustracjom, podręcznik do języka polskiego Nowe słowo na start 6 staje się wręcz przyjazny dla ucznia.

 

Uczeń mający problemy z przyswojeniem materiału z języka polskiego, powinien wiedzieć, że każda z umiejętności wchodzących w skład nauki o języku polskim, to odrębny temat, ale wraz z innymi tworzący wspólną całość. Jeśli uczeń będzie się uczył tylko gramatyki, pomijając kanon lektur, i zakres podstawy programowej, to i tak może nie zaliczyć przedmiotu. Dlatego tak ważna jest rola nauczyciela w tym względzie. To nauczyciel powinien wskazać uczniowi korzyści płynące z nauki języka polskiego. Tak jak przy każdym przedmiocie, w nauce języka polskiego, bardzo ważna jest systematyczność. Regularna praca w domu, przeglądanie notatek, szukanie informacji w internecie, na temat, z którym uczeń ma szczególne trudności, to wszystko pomaga mu w utrwaleniu wiedzy i w nabyciu nowych umiejętności. 

 

Notatki są dla ucznia pomocą w przypomnieniu sobie dawniej omawianego materiału, a dla nauczyciela, gwarantem, że uczeń skorzystał na danej lekcji. Jeśli notatki były prowadzone sumiennie i starannie, można mieć pewność, że uczeń będzie miał z nich dużą pomoc. Dlatego też większość nauczycieli (choć zapewne nie wszyscy) opowiada się za głęboką potrzebą pisania przez uczniów prostych notatek na lekcji. Niestety zdarzają się nauczyciele, którzy bardzo niechętnie podchodzą do tematu prowadzenia notatek na lekcji, nieco mylnie wychodząc z założenia, że lekcja powinna w dużej mierze polegać na słuchaniu, a nie na notowaniu. W ten sposób nauczyciel zapomina o jednym: uczeń potrzebuje takiej pomocy. Własnoręcznie zrobione notatki są dla ucznia dużym ułatwieniem. Podręcznik Nowe słowa na start 6 pozwala na sprawne sporządzenie notatek z lekcji. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

ISBN

978-83-267-3632-2