73 74 75 76 82 84 90 91 92 93

Znajdź najmniejszą liczbę naturalną dodatnią m taką, że 99*m jest kwadratem liczby naturalnej.

Rozwiązanie: