73 74 75 76 82 84 90 91 92 93

Wymień wszystkie dzielniki podanej liczby

a) 48

b) 100

Rozwiązanie: