62 63 65 66 67 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Znajdź wzory funkcji liniowych $f$, $g, h$ oraz $k$, których wykresy przedstawiono na rysunku obok.

Rozwiązanie: