Zadania i ich rozwiązania:


Napisz rozprawkę na temat: Czy tragedię Kochanowskiego można uznać za utwór o charakterze moralno–politycznym? Rozważ problem, odwołując się do całego utworu.
Rozwiązanie:

Język polski 1. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Tomasz Zieliński, Katarzyna Budna, Beata Kapela–Bagińska, Jolanta Manthey, Jarosław Zaporowicz

ISBN

978-83-811-8270-6