277 281 283 284 285 286 289 290

Wyjaśnij, na czym polega stworzenie artystycznej syntezy obrazującej istotę chłopskiego bytowania w powieści Władysława Reymonta. W odpowiedzi wykorzystaj artykuł Tomasza Weissa i znajomości I tomu Chłopów

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik