266 267 269 270 271 272 273 275 276 281 283 284 285 286 288

Wypisz z tekstu przykłady środków artystycznych, które wzmacniają zastosowaną w opowiadaniu ironię . Określ ich funkcję w tekście. Zadanie wykonaj w zeszycie

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik