262 263 265 266 267 269 270 271 272 275 276 277 281 283 284

.a) Podaj dwa przykłady związków frazeologicznych z wyrażeniem przyimkowym z głowy.

b) Uzasadnij, że tytuł wiersza Urszuli Kozioł jest wieloznaczny. W odpowiedzi odwołaj się do całego utworu i frazeologizmów wskazanych w pierwszej części zadania.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik