255 256 257 259 260 262 263 265 267 269 270 271 272 273 275 276 277

Przeczytaj podany fragment tekstu.

a)Rozstrzygnij, czy tekst Marla Sołtysiaka uzupełnia rozważania Marii Podrazy-Kwiatkowskiej o istocie symbolu. Odpowiedź uzasadnij 

b) Przeczytaj fragment Wesela Wyspiańskiego 

Wyjaśnij, jakie znaczenie ma Chochoł jako znak- opisany przez Rachelę w podanej scenie utworu, i jakie znaczenie ,a chochoł jako symbol- postać zaproszona na wesele. W odpowiedzi wykorzystaj teksty Marii Podrazy -Kwiatkowskiej i Marka Sołtysiaka oraz znajomość dramatu Stanisława Wyspiańskiego. 

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik