33 34 35 36 37 39 40 41 46 47 48

Wymień elementy krajobrazu, które zostały przedstawione na płótnie. Skąd wiadomo, która jego część to kraina zmarłych?

Rozwiązanie:
Zapisz pełnym zdaniem, jakie elementy krajobrazu przedstawiono na płótnie. Skąd wiemy, gdzie jest kraina umarłych.
Pokaż więcej...