27 28 29 30 31 33 34 36 37 39 40 41 43 46

Przyjrzyj się porównaniu homeryckiemu zastosowanemu w trenie V. Jak zostało ono zbudowane ?

Rozwiązanie:
Zapisz pełnym zdaniem, jak zostało zbudowane porównanie homeryckie w Trenie V.
Pokaż więcej...