>

Zorganizujcie wieczór poetycki zatytułowany Magia Świata. wybierzcie z tomów poetyckich rożnych autorów wiersze o treści odpowiadającej tematowi wieczoru. Przygotujcie ich piękną recytację dobierzcie podkład muzyczny zadbajcie o odpowiednią scenografię tworzącą nastrój spotkania. Zaproście nauczycieli i uczniów swojej szkoły. 

Rozwiązanie:
Wybieramy na wieczór poetycki ok. 10 utworów. Przygotowujemy oprawę muzyczną...
Pokaż więcej...