327 328 334 336 339 340 341 342 343

wyjaśnij jaką funkcję w kompozycji tekstu pełnią pytania zadane przez autora w akapicie 2i 3 

Rozwiązanie:
Autorzy tekstów często używają środków wpływających na odbiorcę, m.in. pytań...
Pokaż więcej...