323 324 325 327 328 336 337 339 340 341 342 343

zacytuj z 1 akapitu zdanie które sygnalizuje temat całego wywodu prezentowanego w kolejnych akapitach 

Rozwiązanie: