307 308 310 311 312 315 316 317 319 320 321 323 324 325 327 328

ułóż tekst promujący twoją szkołę lub zniechęcający de tego by ją wybrać. Użyj partykuł podanych w rance, wzmacniających znaczenie wyrazów  

Rozwiązanie:
Postaraj się, by twój tekst był zachęcający. Użyj odpowiedniej argumentacji. Wykorzystaj partykuły, które wzmacniają znaczenie wyrazów. Pamiętaj, że tekst powinien być niezbyt rozbudowany, liczy się konkretny przekaz. Możesz użyć środków perswazji np. wykrzyknienia, pytania retoryczne, stopień najwyższy przymiotników, apostrofy.
Pokaż więcej...