292 294 295 296 297 299 300 301 303 304 305 306 307 308 310 311 312

odszukaj w odpowiednich słownikach  lub innych dostępnych źródłach znaczenie poniższych archaizmów. 

Rozwiązanie:
Pomocnym źródłem wiedzy może być słownik etymologiczny np. A. Brucknera. Archaizm - wyraz przestarzały, który wyszedł już z użycia. Rodzaje archaizmów: fonetyczne - zaszły zmiany w wymowie tego wyrazu np. krzciciel, współ. Chrzcicielskładniowe - zmiana, która zaszła w budowie zdania np. odmienny szyk w zdaniu (przestawny) Bogiem sławiena, wsp. przez Boga sławionaleksykalne - wyrazy, które wyszły z użycia, ponieważ przestały istnieć przedmioty czy zjawiska na ich oznaczenie, np. kasztelan, zwolena, dzielafleksyjne - zaszła zmiana w odmianie np. Bogurodzica dziewica zamiast Bogurodzico dziewicofrazeologiczne - związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia, np. duby smalone bredzić semantyczne - wyrazy nabrały nowego znaczenia, np. kultowysłowotwórcze - słowo, które zostało utworzone od innego zgodnie z dawnymi zasadami słowotwórczymi. np. bożyc - współ. syn Boga.
Pokaż więcej...