275 277 278 280 281 282 283 284 285 287 289 290 292 294 295 296 297

dopasuj podane zdania do odpowiednich wykresów Określ rodzaje zdań. 

Rozwiązanie:
1. Mimo że było już ciemno, Maciek nie przestawał jej...
Pokaż więcej...