271 272 273 274 275 277 278 280 281 283 284 285 286 287 289 290 292

W podanych wypowiedziach znajdź imiesłowy równoważniki zdań. Sporządź wykresy tych zdań.

Rozwiązanie:
Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe - zawiera dwa orzeczenia (zdanie złożone Zastępuje okolicznik zdania nadrzędnego. Odpowiadają na pytania poszczególnych okoliczników: miejsca (gdzie skąd, dokąd, którędy), czasu(kiedy, jak długo, jak dawno, odkąd, dokąd), przyczyny (dlaczego, z jakiej przyczyny, z jakiego powodu), stopnia (w jakim stopniu, jak bardzo), sposobu (jak, w jaki sposób), celu (po co, w jakim celu), przyzwolenia (mimo co, mimo czego), warunku (pod jakim warunkiem, w jakim wypadku jeśli co). Imiesłowowy równoważnik zdań - zamiast normalnego orzeczenia np. myśląc, ma imiesłów np. myślący. Np. Janek zapomniał o bożym świecie, myśląc a Basi. Wpadł do dziury przy drodze, biegnąc do domu.
Pokaż więcej...