244 246 251 252 256 257 259 262 263 265 266

Znajdź w podanych zdaniach formy osobowe i nieosobowe czasowników. Zapisz je w zeszycie 

Rozwiązanie:
Po formie osobowej można stwierdzić jaka osoba wykonała daną czynność.
Pokaż więcej...