114 129 131 133 134

Jak matka traktuje obydwie córki? Przytocz i skomentuj odpowiednie fragmenty. 

Rozwiązanie:
Przeczytaj fragmenty dotyczące rozmów matki z córkami. W tabeli wynotuj zachowania i słowa, jakie matka kieruje do Aliny oraz do Balladyny. Zinterpretuj te zachowania.
Pokaż więcej...