Podkreśl zaimki i wpisz je kolejno do diagramu. Zaznaczone litery utworzą hasło ( imię i nazwisko autora przedstawionego na ilustracji).

Rozwiązanie: