Przeanalizuj odmianę liczebnika dwa. 

Rozwiązanie: