Napisz, w jaki sposób Henryk Sienkiewicz korzysta ze źródła historycznego w swojej powieści.

Rozwiązanie: