68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 83 84 85

Przeanalizuj podane pary wyrazów, a następnie krótko objaśnij, jaką funkcję pełnią podkreślone litery w tych wyrazach.

Rozwiązanie: