59 60 63 64 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Na podstawie drugiego akapitu tekstu napisz w 2-3 zdaniach, jaką funkcję mogą w języku pełnić przysłowia. Nie cytuj. 

Rozwiązanie: