46 48 49 50 51 52 54 55 56 59 60 63 64 68

a) Ustal, które z podanych par wyrazów różnią się miękkością głoski. 

b) Wymyśl krótkie hasła reklamowe, w których zastosujesz zabawę słowną opartą na podobieństwie brzmieniowym wyrazów różniących się jedynie twardością i miękkością głoski. 

Rozwiązanie: