104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 116 118 120 121 122 123 124 125 126

Dobierzcie się w trzy grupy. Niech każda przygotuje prezentację wybranego domu. Uzupełnijcie w zeszycie tabelę.

Rozwiązanie: