92 96 97 98 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Ustal, które wyrazy charakteryzują sytuację przedstawioną na obrazie Pietera Bruegla Wieża Babel (s. 75), a które dotyczą tego, co się dzieje na obrazie Jerzego Dudy-Gracza.

Rozwiązanie: