90 91 92 96 97 98 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Odpowiedz na pytania.

  • Kim jest bohater?
  • Jaki cel sobie wyznaczył?

Rozwiązanie: