62 63 65 67 69 70 74 75 77 78 79 80 81

Wymień kraje, przez które prowadziła trasa przemarszu polskich weteranów 

Rozwiązanie: