57 58 59 62 63 65 69 70 71 74 75 77 78

Wyjaśnij, jakie wydarzenia przyczyniły się do wybuchu powstania listopadowego 

Rozwiązanie: