11 12 13 17 19 21 23 27 29

Wymień kraje, w których doszło do interwencji armii państw Świętego Przymierza 

Rozwiązanie: